Loading...

TẮC BIÊN, HÀNG VỀ CHẬM KHÁCH HÀNG SỐT RUỘT

2020-02-11

Thời gian vừa qua tắc biên hàng không về được khiến nhiều khách hàng sốt ruột, có những khách hàng phải chờ đến 15, 20 ngày mà hàng chưa về. Đây là tình trạng chung của tất cả các đơn vị đặt hàng Quảng Châu cũng là trường hợp bất khả kháng ONLINE126...

Bài viết khác

Call Now Button